Aktivnosti

Likovni radovi iz našeg vrtića biti će izloženi u Japanu

08. Siječanj, 2019.

Hrvatski školski muzej početkom pedagoške godine pozvao je odgojno-obrazovne ustanove da dostave likovne radove za odabir i slanje na međunarodnu izložbu u Japanu. Izložba će se održati tijekom srpnja i kolovoza 2019. godine. Na natječaj je pristiglo 1125 radova, stručno povjerenstvo odabralo je 147 rada koji će ići na izložbu.

Iz našeg vrtića odabrana su dva likovna rada.  Radove su napravile dvije djevojčice iz starije vrtićke grupe  K. T. i D. S. pod mentorstvom odgojiteljice Andreje Očko Krušelj. Likovni radovi prikazuju zagorskog purana.

Čestitke djevojčicama i mentorici!

zvirek.jpg

Javni natječaj-zdravstveni voditelj, na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 10 sati tjedno

08. Siječanj, 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ ZVIREK

STUBIČKE TOPLICE

 

KLASA:112-01/19-02/01

URBROJ:2113-27-04-19-1

Stubičke Toplice, 08.01.2019.

 

Na temelju čl.26. st.2., Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN br.10/97, 107/07, 94/13), i Odluke sa 09. sjednice Upravnog vijeća održane dana 12.12.2018. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zvirek“ objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

Članak 1.

Raspisuje se natječaj za zapošljavanje:

     - jedan zdravstveni voditelj (m/ž), na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme – 10 sati tjedno

     Za zdravstvenog voditelja mogu se javiti kandidati koji zadovoljavaju slijedeće uvjete:

 • razina obrazovanja – viša ili prvostupanjska (viša medicinska sestra, prvostupnik sestrinstva)

 • radno iskustvo – 1 godina

  Članak 2.

  Radnik(ca) se prima u radni odnos uz probni rok od 3 (tri) mjeseca.

  Članak 3.

  Uz molbu kandidati su dužni priložiti:

 • domovnicu (preslika)

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)

 • dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

 • dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a)

 • dokaz da ne postoje okolnosti iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju, ne starije od 30 dana (izvornik)

 • životopis

  Članak 4.

  Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

  Prijave kandidata na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom vrtića -     Dječji vrtić ZVIREK, Mlinarska cesta 34, Stubičke Toplice, s naznakom „Za natječaj-zdravstveni voditelj“, „Ne otvaraj“, te imenom, prezimenom i adresom kandidata, osobno ili preporučenom pošiljkom.

  Prijava mora stići na adresu vrtića najkasnije do 15.01.2019. godine do 15,00 sati.

  Članak 5.

  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na web stranici vrtića u roku od 30 (trideset) dana od isteka roka za podnošenje prijava.

   

                                                                         Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                                    Dubravka Špiček

Javni natječaj-odgojitelj predškolske djece, na neodređeno, puno radno vrijeme

08. Siječanj, 2019.

KLASA:112-01/19-02/02

URBROJ:2113-27-04-19-1

Stubičke Toplice, 08.01.2019.

 

Na temelju čl.26. st.2., Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN br.10/97, 107/07, 94/13), i Odluke sa 10. sjednice Upravnog vijeća održane dana 21.12.2018. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zvirek“ objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto (m/ž)

 

Raspisuje se natječaj za zapošljavanje:

    - jedan odgojitelj (m/ž), na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

    Za odgojitelja se mogu javiti kandidati koji zadovoljavaju slijedeće uvjete:

 • razina obrazovanja – viša ili prvostupanjska (stručni prvostupnik predškolskog odgoja-baccalaurea), visoka (mag.praesc.educ.)

 • položeni stručni ispit

  Članak 2.

  Radnik(ca) se prima u radni odnos uz probni rok od 3 (tri) mjeseca.

  Članak 3.

  Uz molbu kandidati su dužni priložiti:

 • domovnicu (preslika)

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)

 • dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

 • dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a)

 • dokaz da ne postoje okolnosti iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju, ne starije od 30       dana (izvornik)

 • životopis

  Članak 4.

  Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

  Prijave kandidata na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom vrtića - Dječji vrtić ZVIREK, Mlinarska cesta 34, Stubičke Toplice, s naznakom „Za natječaj-odgojitelj predškolske djece“, „Ne otvaraj“, te imenom, prezimenom i adresom kandidata, osobno ili preporučenom pošiljkom.

  Prijava mora stići na adresu vrtića najkasnije do 15.01.2019. godine do 15,00 sati.

  Članak 5.

  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na web stranici vrtića u roku od 30 (trideset) dana od isteka roka za podnošenje prijava.

   

                                               

                                                                     Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                        Dubravka Špiček